Wpisz miasto, na przykład: Warszawa

Artykuł

zwierzeta egzotyczne

Sprzedaż oraz kupno zwierząt egzotycznych


Przed kupnem jakiegokolwiek zwierzęcia egzotycznego, należy uprzednio upewnić się czy jego posiadanie w kraju, w którym Państwo mieszkają, jest dozwolone. Na ogół bowiem potrzebna jest rejestracja zwierzęcia, dzięki czemu unikną Państwo nieprzyjemnych konsekwencji.

CITES


Międzynarodowa Konwencja o Handlu Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), potocznie nazywana CITES, jest najważniejszą międzynarodową umową, której zadaniem jest ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin. W Polsce została zatwierdzona w roku 1989, jednak obowiązuje od roku 1973. W konwencji tej znajdują się postulaty dotyczące zarówno żywych, jak i martwych zwierząt egzotycznych. Reguluje ona również kwestię handlu, posiadania oraz eksportu zwierząt, bądź też produktów pochodzących bezpośrednio od tych zwierząt, które to dokładnie wyszczególnione są w wykazie CITES. Wykaz ten zawiera przeszło 30 tys. gatunków, a nielegalne posiadanie jakiegokolwiek fragmentu zwierzęcia, które się w nim znajduje grozi sankcjami karnymi.
Konwencja CITES składa się z trzech załączników:


Załącznik 1 zawiera gatunki, których populacja na świecie jest najbardziej zagrożona, a obrót tymi gatunkami dozwolony jest jedynie w szczególnych przypadkach.


Załącznik 2 zawiera listę zwierząt, których światowa populacja nie jest obecnie zagrożona, ale w każdej chwili może być, przez co mogą trafić na listę załącznika 1.


Załącznik 3 chroni gatunki zwierząt, będące zgłoszone przez przynajmniej jedną ze stron konwencji.Prawo, które obowiązuje w Unii Europejskiej


Prawo obowiązujące w Unii Europejskiej bazuje w dużej mierze na Konwencji CITES. Wprowadzono jednak aneksy, których celem jest zwiększenie liczby chronionych gatunków.
Rozporządzenie Rady Europejskiej powołało następujące aneksy:


Aneks A składają się na niego wszystkie gatunki wyszczególnione w Załączniku 1, a także niektóre gatunki z Załącznika 2 i 3, które zdaniem Rady Europejskiej wymagają wprowadzenia zaostrzonej ochrony.


Aneks B składa się na niego pozostała część gatunków z Załącznika 2, które pominięto w Aneksie 1. Dodatkowo znajdują się tu również niektóre gatunki z Załącznika 3.


Aneks C zawiera listę pozostałych gatunków z Załącznika 3, o których nie było mowy w pozostałych aneksach.


Aneks D określa zwierzęta z Załącznika 3, w stosunku do których Rada Europejska wprowadziła zaostrzenia.Jak dokonać rejestracji?


Po dokładnym ustaleniu, do której grupy zwierząt należy Państwa nowy pupil (chodzi oczywiście o gatunki z Załącznika A lub B), należy zgłosić je do rejestracji. Wyjątek stanowią jedynie ryby i bezkręgowce, których według art. 64.1 o ochronie przyrody, nie trzeba rejestrować. Jeżeli natomiast zwierzę przez Państwa zakupione znajduje się na wyszczególnionych listach, mają Państwo 14 dni na jego zgłoszenie. Według Konwencji CITES obowiązek rejestracji zwierzęcia znajdującego się na danej liście dotyczy każdego, jeżeli jednak chodzi o wpis do rejestracji dotyczy on jedynie osób prowadzących działalność gospodarczą w tym właśnie zakresie.


Przebieg rejestracji:


Należy zaopatrzyć się w odpowiedni formularz, który można pobrać np. z Internetu,


Po dokładnym wypełnieniu owego formularza (dane właściciela, jak również opis zgłaszanego osobnika), właściciel uiszcza opłatę w urzędzie skarbowym,


Jeżeli chodzi natomiast o wpis do rejestracji, wydanie go również podlega uiszczenia opłaty.


Jakie mogą być sankcje karne?


Oczywiście zanim zdecydują się Państwo na zakup egzotycznego zwierzęcia należy uprzednio upewnić się czy zwierzę to nie znajduje się na liście CITES. Jeżeli tak jest, niezbędna jest rejestracja. Jeżeli takowej nie ma, osoba będąca w posiadaniu tego zwierzęcia może podlegać karze pozbawienia wolności lub grzywny.
 
Zarejestruj się - dodaj swoją lecznicę do naszej bazy firm!
Gabinety weterynaryjne Przychodnie weterynaryjne Lecznice weterynaryjne Kliniki weterynaryjne Psycholog dla zwierząt
Gabinety weterynaryjne Szczecin Przychodnie weterynaryjne Szczecin Lecznice weterynaryjne Szczecin Kliniki weterynaryjne Szczecin Psycholog dla zwierzat Szczecin
Gabinety weterynaryjne Białogard Przychodnie weterynaryjne Białogard Lecznice weterynaryjne Białogard Kliniki weterynaryjne Białogard Psycholog dla zwierzat Białogard
Gabinety weterynaryjne Dębno Przychodnie weterynaryjne Dębno Lecznice weterynaryjne Dębno Kliniki weterynaryjne Dębno Psycholog dla zwierzat Dębno
Gabinety weterynaryjne Goleniów Przychodnie weterynaryjne Goleniów Lecznice weterynaryjne Goleniów Kliniki weterynaryjne Goleniów Psycholog dla zwierzat Goleniów
Gabinety weterynaryjne Gryfice Przychodnie weterynaryjne Gryfice Lecznice weterynaryjne Gryfice Kliniki weterynaryjne Gryfice Psycholog dla zwierzat Gryfice
Gabinety weterynaryjne Kołobrzeg Przychodnie weterynaryjne Kołobrzeg Lecznice weterynaryjne Kołobrzeg Kliniki weterynaryjne Kołobrzeg Psycholog dla zwierzat Kołobrzeg
Gabinety weterynaryjne Koszalin Przychodnie weterynaryjne Koszalin Lecznice weterynaryjne Koszalin Kliniki weterynaryjne Koszalin Psycholog dla zwierzat Koszalin
Gabinety weterynaryjne Nowogard Przychodnie weterynaryjne Nowogard Lecznice weterynaryjne Nowogard Kliniki weterynaryjne Nowogard Psycholog dla zwierzat Nowogard
Gabinety weterynaryjne Stargard Szczeciński Przychodnie weterynaryjne Stargard Szczeciński Lecznice weterynaryjne Stargard Szczeciński Kliniki weterynaryjne Stargard Szczeciński Psycholog dla zwierzat Stargard Szczeciński
Gabinety weterynaryjne Szczecinek Przychodnie weterynaryjne Szczecinek Lecznice weterynaryjne Szczecinek Kliniki weterynaryjne Szczecinek Psycholog dla zwierzat Szczecinek