Regulamin

 • 1. § Postanowienia ogólne
  1. § Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu iWeterynarz.pl.
  2. § Właścicielem oraz operatorem serwisu jest firma:
   ADIO Enterprises LLC
   16192 Coastal Highway
   Lewes, Delaware 19958
   Stany Zjednoczone Ameryki
  3. § Serwis iWeterynarz.pl jest serwisem umożliwiającym promocję gabinetów weterynaryjnych w internecie.
 • 2. § Odpowiedzialność, ograniczenia
  1. § iWeterynarz.pl zastrzega, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt oraz ryzyko użytkownika.
  2. § iWeterynarz.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami.
  3. § Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu iWeterynarz.pl.
  4. § iWeterynarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za dane publikowane przez zarejestrowane Firmy w serwisie.
  5. § iWeterynarz.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 • 3. § Postanowienia końcowe
  1. § W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami a portalem iWeterynarz.pl zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
  2. § Właściciele serwisu zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, który obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej iWeterynarz.pl.
  3. § Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
Gabinety weterynaryjne Przychodnie weterynaryjne Lecznice weterynaryjne Kliniki weterynaryjne Psycholog dla zwierząt
Gabinety weterynaryjne Szczecin Przychodnie weterynaryjne Szczecin Lecznice weterynaryjne Szczecin Kliniki weterynaryjne Szczecin Psycholog dla zwierzat Szczecin
Gabinety weterynaryjne Białogard Przychodnie weterynaryjne Białogard Lecznice weterynaryjne Białogard Kliniki weterynaryjne Białogard Psycholog dla zwierzat Białogard
Gabinety weterynaryjne Dębno Przychodnie weterynaryjne Dębno Lecznice weterynaryjne Dębno Kliniki weterynaryjne Dębno Psycholog dla zwierzat Dębno
Gabinety weterynaryjne Goleniów Przychodnie weterynaryjne Goleniów Lecznice weterynaryjne Goleniów Kliniki weterynaryjne Goleniów Psycholog dla zwierzat Goleniów
Gabinety weterynaryjne Gryfice Przychodnie weterynaryjne Gryfice Lecznice weterynaryjne Gryfice Kliniki weterynaryjne Gryfice Psycholog dla zwierzat Gryfice
Gabinety weterynaryjne Kołobrzeg Przychodnie weterynaryjne Kołobrzeg Lecznice weterynaryjne Kołobrzeg Kliniki weterynaryjne Kołobrzeg Psycholog dla zwierzat Kołobrzeg
Gabinety weterynaryjne Koszalin Przychodnie weterynaryjne Koszalin Lecznice weterynaryjne Koszalin Kliniki weterynaryjne Koszalin Psycholog dla zwierzat Koszalin
Gabinety weterynaryjne Nowogard Przychodnie weterynaryjne Nowogard Lecznice weterynaryjne Nowogard Kliniki weterynaryjne Nowogard Psycholog dla zwierzat Nowogard
Gabinety weterynaryjne Stargard Szczeciński Przychodnie weterynaryjne Stargard Szczeciński Lecznice weterynaryjne Stargard Szczeciński Kliniki weterynaryjne Stargard Szczeciński Psycholog dla zwierzat Stargard Szczeciński
Gabinety weterynaryjne Szczecinek Przychodnie weterynaryjne Szczecinek Lecznice weterynaryjne Szczecinek Kliniki weterynaryjne Szczecinek Psycholog dla zwierzat Szczecinek